Singers: Badshah, Sunanda Sharma Music & Lyrics: Badshah Director: Jayesh Pradhan Dance Choreographers: Piyush